PROJECTE MONEDA VIRTUAL CATALANA: IMPACTE SOCIAL [CAT]
Un dels factors que fa bo el funcionament d’una moneda virtual, és la confiança de la gent en vers aquesta, i tenint en compte l’augment del sentiment nacionalista que es viu a Catalunya, assegura un mercat de sortida i acceleració per a la divisa als seus inicis.
Admetre que pot tenir un benefici social, depèn de cada punt de vista, per exemple, algú amb un sentiment molt unionista possiblement veurà aquest projecte com perjudicial i una persona independentista ho veurà amb bons ulls de cara a començar un procés, com a mínim a Catalunya. Vivim en una societat que no escolta ni deixa parlar i és complicat fer canviar l’opinió de la gent que viu amb un sol ideal al cap. La nostra idea però, no està relacionada amb cap mena de política de manera personal, es apolítica i va dirigida a adaptar la societat catalana i espanyola a un nou futur de divises virtuals. Cal entendre que és un negoci i tot i recórrer a la identitat nacionalista per a la seva promoció inicial, s’ha de separar de la política per a que funcioni correctament i lliure. S’ha de ser imparcial, tot i així, és necessari presentar i utilitzar aquesta identitat nacional de les persones com a factor de cohesió i promoció inicial de la moneda, ha d’existir un motor d’arrancada. Tot i que existeixen treballs anteriors com el de Folbre (1994), que discuteix la importància de la identitat de gènere (masculí/femení) en accions col·lectives i Sen (1985) que relaciona el terme amb l’èxit d’aconseguir els objectius que ens proposem, és bo mencionar algun fragment del treball d’Akerlof i Kranton (2000) on fa un anàlisis econòmic del terme identitat, assegurant que aquesta pot explicar molts casos que l’economia no pot de manera correcte i que hi influeix notablement. “El concepte de relació identitat-economia s’argumenta en almenys quatre teories. Primer, la identitat pot explicar comportaments que de manera racional semblen perjudicials, segon, es presenta com un nou tipus d’externalitat, tercer, revela una nova manera de presentar les preferències, i quart, la identitat és fonamental per al comportament, escollir la identitat pot ser la decisió econòmica més important que la gent fa” Akerlof i Kranton (2000).
Aquesta classe d’encasellament es un dels problemes que pot tenir la moneda, es classifica directament a causa del seu nom. S’ha de pensar econòmicament, promou un gran canvi econòmic i una ruptura amb el passat.
Disposar d’una moneda que representi la marca catalana mundialment pot generar sentiment d’orgull a la població, que es veuria més favorable a fer-la servir i “moure-la” al mercat, que es realment com li donaria fama. Per tant, pot ser un nou símbol de llibertat per a la societat, ja que tot i tenir aquest nom, no vindria controlada per cap entitat responsable.
Si la moneda virtual catalana fos l’únic mitjà per adquirir béns al país, caldria tenir una estructura ben preparada. La dependència tecnològica que suposa el catcoin, comporta que totes aquelles persones que no disposin dels mitjans adequats o no tinguin un bon coneixement de les noves tecnologies com pot ser la tercera edat o gent amb alt risc d’exclusió social, quedarien fora d’aquest cercle de comerç. Parlo de la societat actual, perquè està ben clar que es molt diferent de la tercera edat que viurà dintre de 20 anys, ja preparada, amb un millor aprenentatge de la tecnologia, i que no tindrà problemes en fer-la servir.
Estiguem preparats i acceptem el canvi.

Xavi Molina

2 Responses so far.

 1. Blogger says:

  Order a professional Sparkling White Smiles Custom Teeth Whitening System online and SAVE BIG!
  * 10 shades whiter in days!
  * Results Guaranteed.
  * As good as your dentist.
  * Same strength as dentists use.

 2. Blogger says:

  eToro is the #1 forex broker for rookie and professional traders.

Leave a Reply